ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Favorilerim

Konuşmacılar


Filiz Acar Sivas
İNME REHABİLİTASYONUNDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Konuşmacı
*İnmeli Hastada KBAS: Nasıl Yönetelim?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
ÇALIŞTAY: OLGULAR EŞLİĞİNDE OMURGA VE ÜST EKSTREMİTE SORUNLARINDA ENGELLİLİK ORANLARININ TARTIŞILMASI
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:45
Emre Adıgüzel
Turkey
OMURİLİK HASARI SONRASI KOMPLİKASYONLAR: OLGULAR EŞLİĞİNDE YAKLAŞIM
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
Elif Akalın
Turkey
DİZ AĞRISINDA PRATİK YAŞAMDA SIK YAŞANAN SORUNLAR?
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
FTR YETERLİK KURULU TOPLANTISI
Konuşmacı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
Mazlum Serdar Akaltun
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-114 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA GÜNDÜZ UYKULULUK, EMOSYONEL DURUM VE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
20:29
Bitiş Saati
20:36
Zeynep Ülkü Akarırmak
Turkey
OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIZ?
Konuşmacı
*Osteoporozda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Merve Akdeniz Leblebicier
KANSER REHABİLİTASYONU
Konuşmacı
*Kemoterapi ve Radyoterapi Komplikasyonları ve Rehabilitasyonu
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:00
Özgür Akgül
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Romatizmal Hastalıklarda Tanı: Anamnez, Fizik Muayene, Laboratuvar ve Hasta Takibi
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
10:00
KRİSTAL ARTROPATİLER KLİNİK PRATİĞİMİZDE NE KADAR ÖNEMLİ?
Konuşmacı
*Gut Neden Az Tanınıyor?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Kenan Akgün
ROMATO-AKADEMİ
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
17:15
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Açılış
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Girişim Rehberliğinde USG
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
KONGRE AÇILIŞI
Konuşmacı
*Açılış
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:15
FİBROMİYALJİ SENDROMU YOKTUR DİYENLERE CEVABIMIZ NE OLACAK?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:15
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
ANKİLOZAN SPONDİLİT TANISINDA GECİKİYOR MUYUZ?
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
LILLY UYDU SEMPOZYUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
OMZUN SIK GÖRÜLEN PATOLOJİLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Necat Akgün
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-119 ROMATOİD ARTRİT VE PSÖRİATİK ARTRİT TANILI HASTADA AORT DİSEKSİYONU VE SEREBRO VASKULER HASTALIK
Başlangıç Saati
21:04
Bitiş Saati
21:11
Ayşen Akıncı
Turkey
NÖROPATİK AĞRI TEDAVİSİ VE KORKULAR
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Yeşim Akkoç
OMURİLİK HASARI SONRASI KOMPLİKASYONLAR: OLGULAR EŞLİĞİNDE YAKLAŞIM
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
UZMANINA DANIŞ: ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE KONSERVATİF YÖNTEMLER
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:30
Selami Akkuş
GETAT-4 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-2
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
Sinem Akselim
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-034 YOĞUNBAKIMDA YATAN COVID-19 PNÖMONİLİ HASTALARDA DİYAFRAM KİNEZYOBANTLAMA VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ
Başlangıç Saati
21:32
Bitiş Saati
21:39
Cihan Aksoy
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
12:15
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
Konuşmacı
*Manuel Terapi Yapılsın mı, Yapılmasın mı?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
İlknur Aktaş
Turkey
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
Konuşmacı
*Geleneksel Tıp, Alternatif Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Farkı?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIZ?
Konuşmacı
*D Vitamini Hakkındaki Şehir Efsaneleri: Hangileri Gerçek?
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Prolia® ile Osteoporoz’da Etkili ve Uzun Süreli Koruma
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
TELEREHABİLİTASYON OTURUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
12:15
Lale Aktekin
DİZ AĞRISINDA PRATİK YAŞAMDA SIK YAŞANAN SORUNLAR?
Konuşmacı
*Diz Artroplastisi Komplikasyonları Ve Çözüm Yolları
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Gülseren Akyüz
ÇALIŞTAY: RADİKÜLOPATİLERDE ELEKTROFİZYOLOJİ
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
15:00
KANSER REHABİLİTASYONU
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
12:15
ALGOLOJİK GİRİŞİMLERİ KİM, NASIL, NEREDE YAPMALI?
Konuşmacı
*Algoloji Yalnızca İnvaziv Girişimler midir?
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
18:45
Müfit Akyüz
Turkey
OMURİLİK HASARI SONRASI KOMPLİKASYONLAR: OLGULAR EŞLİĞİNDE YAKLAŞIM
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
ELEKTROFİZYOLOJİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYABİLECEK Mİ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Ebru Alanbay
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-077 LOMBER MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) İÇERİKLİ YOUTUBE VİDEOLARININ KALİTE VE GÜVENİLİRLİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
22:25
Bitiş Saati
22:32
Gamze Alaylı
FİBROMİYALJİ SENDROMU YOKTUR DİYENLERE CEVABIMIZ NE OLACAK?
Konuşmacı
*Fibromiyalji Sendromunun Objektif Bulguları Nelerdir?
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:00
Ayşegül Alkaya
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-038 NUTRİSYONEL PARAPAREZİ: VAKA SUNUMU
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:07
Şahide Eda Almaz
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-059 DİZ OSTEOARTRİTİNDE TENS VE İNTERFERANSİYEL AKIM TEDAVİLERİNİN SANTRAL SENSİTİZASYONA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:53
Bitiş Saati
22:00
Alev Alp
OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIZ?
Konuşmacı
*Osteoporozda Beslenme ve Egzersiz Önerileri Nelerdir?
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Ahmed Sinan Alpaydın
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-070 TRAVMATİK BEYİN HASARI OLGUSUNDA EVRE 4 BASI YARASINA PRP UYGULAMASI
Başlangıç Saati
21:36
Bitiş Saati
21:43
Zeynep Alpoğuz Yılmaz
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-074 DİZ OSTEOARTRİTİ HASTALARINDA RADYOGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN DENGE İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
22:04
Bitiş Saati
22:11
Kerem Alptekin
ÇALIŞTAY: SKOLYOZDA TANI, KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
21:30
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Gülşah Altan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-116 ROMATOİD ARTRİTTE HASTALIK AKTİVİTESİNİN STATİK PLANTAR BASINÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
20:43
Bitiş Saati
20:50
Turgay Altınbilek
GETAT-3 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-1
Konuşmacı
*Nöral Terapi: Bozucu Alan Diye Bir Şey Var mı? Prokain Mucize mi?
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
Müyesser Aras
OMURİLİK HASARLI HASTALARDA AĞRI, OSTEOPOROZ VE YAŞLANMAYA YAKLAŞIM
Konuşmacı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:15
Tansu Arasıl
KONGRE AÇILIŞI
Konuşmacı
*FTR Nerelerden Geldi?
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:30
GETAT-4 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-2
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
20:00
Füsun Ardıç
Turkey
HER YÖNÜYLE EGZERSİZ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:00
Zehra Arıkan
NÖROPATİK AĞRI TEDAVİSİ VE KORKULAR
Konuşmacı
*Pregabalin Bağımlı Olmayanlarda Bağımlılık Yapar mı?
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:15
Sina Arman
Turkey
OSTEOPOROZ TANISINI DOĞRU KOYUYOR MUYUZ?
Konuşmacı
*DEXA Bize Ne Kadar Yol Gösterir? QCT'ye Gerek Var mı?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
Ayhan Aşkın
OSTEOARTRİTİN TEDAVİSİ VAR MI?
Konuşmacı
*Osteoartriti Durduran Tedavi Var mı? Yoksa Gelecekte Olabilir mi? Rejeneratif Tedaviler Etkili mi?
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Sevgi Atalay
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-003 FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA SERVİKAL LORDOZ KAYBI
Başlangıç Saati
20:29
Bitiş Saati
20:36
Funda Atamaz Çalış
UZMANINA DANIŞ: İNME SONRASI HASTALARDA GELİŞEN KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA AYIRICI TANI VE TEDAVİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU
Konuşmacı
*Elektroterapi
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
15:20
Navid Atarod
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-075 KLİNİK KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA ELEKTRODİAGNOSTİK VE ULTRASONOGRAFİNİN TANISAL DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
22:11
Bitiş Saati
22:18
Mehmet Mahir Atasoy
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
Konuşmacı
*Fonksiyonel Tıp Klasik Tıbbın Bilmediğini Bilir mi?
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Resa Aydın
ÇALIŞTAY: RİSKLİ BEBEK VE ERKEN MÜDAHALE
*Moderatörler
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
12:15
SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE ZOR KONULAR
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
Elif Aydın
ELEKTROFİZYOLOJİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYABİLECEK Mİ?
Konuşmacı
*Olgular Eşliğinde ENMG Raporunda Bulgudan Yoruma Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Tuğba Aydın
Turkey
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Sebahat Aydil
Turkey
UZMANINA DANIŞ: YÜRÜME ANALİZİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Tolga Aydoğ
HER YÖNÜYLE EGZERSİZ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
21:00
Fikriye Figen Ayhan
Turkey
COVID 19 PANDEMİSİNDE FTR UZMANININ YERİ NE OLDU?
Konuşmacı
*Covid 19 Hastalığında Rehabilitasyon Ne Zaman? Kim Tarafından?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Sanem Aslıhan Aykan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-032 İNMELİ HASTALARDA SEKSÜEL DİSFONKSİYONUN ARAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:18
Bitiş Saati
21:25
Zeynep Aykın
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-031 FİBROMİYALJİ HASTALARINDA ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
21:11
Bitiş Saati
21:18
Ebru Aytekin
ROMATOİD ARTRİT TANISINDA NEDEN BAŞROLDE OLMAK ZORUNDAYIZ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Yeşim Aytür
Turkey
PULMONER REHABİLİTASYON
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
Cengiz Bahadır
ELEKTROFİZYOLOJİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYABİLECEK Mİ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
TELEREHABİLİTASYON OTURUMU
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Fulya Bakılan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-061 OBEZİTE TİPLERİ İLE D VİTAMİNİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDA, POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
22:07
Bitiş Saati
22:14
Birol Balaban
PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER BOZUKLUKLARDA HASTA YÖNETİMİ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Emine Burcu Balcı
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-010 POST COVİD-19 HASTALARDA AĞRILARDA NÖROPATİK AĞRI SIKLIĞI, ÖN DEĞERLENDİRME
Başlangıç Saati
21:18
Bitiş Saati
21:25
Ayşenur Balcıoğlu
OMURİLİK HASARI SONRASI KOMPLİKASYONLAR: OLGULAR EŞLİĞİNDE YAKLAŞIM
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Elif Balevi
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-012 ANKİLOZAN SPONDİLİTTE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN KİNEZYOFOBİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MIDIR?
Başlangıç Saati
21:32
Bitiş Saati
21:39
Işın Baral Kulaksızoğlu
SANDOZ UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Pandemide Kasıldık Kaldık!
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Betül Başar
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-067 ORTA ŞİDDET KTS’DA KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONU İLE CERRAHİ TEDAVİNİN GEÇ DÖNEM ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
21:22
Sibel Başaran
OSTEOARTRİTİN TEDAVİSİ VAR MI?
Konuşmacı
*Osteoartrit Kılavuzlarının Sonuçları Neden Bu Kadar Değişken?
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Fatih Baygutalp
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-025 SEMPTOMATİK SERVİKAL LORDOZ DÜZLEŞMESİNE EŞLİK EDEN SERVİKAL BÖLGE HASTALIKLARI
Başlangıç Saati
20:29
Bitiş Saati
20:36
Elif Becenen
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-002 KRONİK DİZ OSTEOARTRİTİNDE ULTRASON EŞLİĞİNDE YAPILAN GENİKÜLER BLOK İLE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
20:22
Bitiş Saati
20:29
Kubilay Beng
UZMANINA DANIŞ: YÜRÜME ANALİZİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Barkın Berk
RECORDATI UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Stres, Hareketsizlik ve Kas Ağrıları
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
Ender Berker
KONGRE AÇILIŞI
Konuşmacı
*FTR Nerelerden Geldi?
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:30
Esra Arıkan Beyaz
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-040 MEDİKAL OZON TEDAVİSİNİN LÖKOMOTOR SİSTEM HASTALARIMIZDAKİ ETKİNLİĞİ
Başlangıç Saati
22:14
Bitiş Saati
22:21
Ayhan Bilgici
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ FTR UZMANI İÇİN NEDEN ZOR DEĞİL?
Konuşmacı
*Farklı Yollar Aynı Hedef: Hangi Biyolojik Hangi Durumda Tercih Edilmeli?
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:30
Başak Bilir Kaya
KARDİYAK REHABİLİTASYON
Konuşmacı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
TELEREHABİLİTASYON OTURUMU
Konuşmacı
*Neden Telerehabilitasyon Hayatımıza Girmeli?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
Çiğdem Bircan
SÖZLÜ SUNUMLAR
*Moderatör
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
23:00
Murat Birtane
Turkey
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Spondiloartritler Kılavuzlar ve Gerçek Yaşam Deneyimi
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:45
ANKİLOZAN SPONDİLİT TANISINDA GECİKİYOR MUYUZ?
Konuşmacı
*Tanıda Sık Yapılan Yanlışlar Nelerdir? Başka Ne Gibi Tanı Yöntemleri Kullanabiliriz?
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
LILLY UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
FTR YETERLİK KURULU TOPLANTISI
Konuşmacı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
Hatice Bodur
ÇALIŞTAY: RADİKÜLOPATİLERDE ELEKTROFİZYOLOJİ
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
15:00
ANKİLOZAN SPONDİLİT TANISINDA GECİKİYOR MUYUZ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Pınar Borman
FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU
Konuşmacı
*ESWT
Başlangıç Saati
14:10
Bitiş Saati
14:40
Levent Buda
GETAT-3 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-1
Konuşmacı
*Homeopati: Ölçülemeyecek Kadar Az Olan Ne Kadar Etki Edebilir?
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:00
Derya Buğdaycı
ANKİLOZAN SPONDİLİT TEDAVİSİNİN NERESİNDEYİZ?
Konuşmacı
*Non-farmakolojik Yöntemlerin Son Duruma Etkisi Nedir?
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:30
FTR YETERLİK KURULU TOPLANTISI
Konuşmacı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
17:15
Bülent Bütün
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ FTR UZMANI İÇİN NEDEN ZOR DEĞİL?
*Moderatör
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
18:15
Nazan Canbulat
OMZUN SIK GÖRÜLEN PATOLOJİLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Konuşmacı
*Rotator Kaf Sendromunda Ne Zaman Cerrahi Düşünülmeli?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Damla Cankurtaran
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-107 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ROBOT YARDIMLI YÜRÜME EĞİTİMİNİN BARSAK FONKSİYONLARI VE BAKICI YÜKÜNÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
22:25
Bitiş Saati
22:32
Ahmet Kıvanç Cengiz
PSÖRİATİK ARTRİT (PsA) TEDAVİSİ ARTIK DAHA MI KOLAY?
Konuşmacı
*Patogenezden Tedaviye PsA’yı Diğer Romatizmal Hastalıklardan Farklı Kılan Durumlar
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
19:45
Lale Cerrahoğlu
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Soru Cevap
MSD UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
Başlangıç Saati
13:05
Bitiş Saati
13:15
Hatice Ceylan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-050 KANAT SKAPULA OLUŞUMUNDA AZIMSANMAYACAK NEDEN: VÜCUT GELİŞTİRME SPORU İLE İLİŞKİLİ YARALANMALAR
Başlangıç Saati
20:50
Bitiş Saati
20:57
Cansın Ceylan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-037 KRONİK NONSPESİFİK BOYUN AĞRISINA EŞLİK EDEN SERVİKOJENİK DİZZİNESSIN YAŞAM KALİTESİ VE KİNEZYOFOBİ ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
21:53
Bitiş Saati
22:00
İsa Cüce
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-004 AKROMEGALİ HASTALARINDA KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
20:36
Bitiş Saati
20:43
Sibel Çağlar
Turkey
BEL AĞRILARINDA POPÜLER TEDAVİLER VE UYGULAMADAKİ ZORLUKLAR
Konuşmacı
*Manuel Tıp Kime ve Ne Zaman Uygulanmalı?
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
Mihriban Çağlı
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-082 MEME KANSERİ İLİŞKİLİ ÜST EKSTREMİTE LENFÖDEMDE KOMPLEKS DEKONJESTİF TEDAVİYE EKLENEN TERAPÖTİK ULTRASONUN ETKİNLİĞİ
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
21:22
Haşim Çakırbay
GETAT-4 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-2
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
Mustafa Çalış
OMZUN SIK GÖRÜLEN PATOLOJİLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Havva Çalış
DİZ AĞRISINDA PRATİK YAŞAMDA SIK YAŞANAN SORUNLAR?
Konuşmacı
*Menisküs Yaralanması Ne Zaman Cerrahi Ne Zaman Konservatif Tedavi Edilmeli?
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Nalan Çapan
ERİŞKİN BOTULİNUM TOKSİNİ KURSU
Konuşmacı
*Hedefe Ulaşma Ölçeği Kullanımı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-105 NADİR BİR OLGU SUNUMU: JOUBERT SENDROMU
Başlangıç Saati
22:11
Bitiş Saati
22:18
UZMANINA DANIŞ: ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE KONSERVATİF YÖNTEMLER
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:30
Erhan Çapkın
ROMATOİD ARTRİT TANISINDA NEDEN BAŞROLDE OLMAK ZORUNDAYIZ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Mehmet Faruk Çatma
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-120 ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYONUNDAN SONRA UYGULANAN FİZİK TEDAVİ PROTOKOLÜNÜN ON YILDAKİ DEĞİŞİMİ VE KLİNİK SONUÇLARI
Başlangıç Saati
21:11
Bitiş Saati
21:18
Hasan Fatih Çay
PSÖRİATİK ARTRİT (PsA) TEDAVİSİ ARTIK DAHA MI KOLAY?
Konuşmacı
*PsA’lı Hastayı Nasıl Takip Etmeliyiz?
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:00
Baha Çelik
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Evrim Çelik
UZMANINA DANIŞ: LENFÖDEM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Canan Çelik İçen
COVID 19 PANDEMİSİNDE FTR UZMANININ YERİ NE OLDU?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Reyhan Çeliker
KALÇA AĞRILARINDA TANI KOYMAK VE TEDAVİ ETMEK ÇOK MU ZOR?
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
12:15
Alp Çetin
Turkey
OSTEOPOROZ TANISINI DOĞRU KOYUYOR MUYUZ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
ANKİLOZAN SPONDİLİT TANISINDA GECİKİYOR MUYUZ?
Konuşmacı
*Sınıflandırma Kriterleri Yeterli mi?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
SANDOZ UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Pandemide Kasıldık Kaldık!
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Emine Çetin
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-080 MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM HASTALARINDA ‘LYMQOL-ARM’ANKETİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
22:46
Bitiş Saati
22:53
Dilek Çetinkaya Alişar
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-066 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN FİBROMİYALJİ HASTALARINDA HASTALIK ŞİDDETİ VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİLERİ
Başlangıç Saati
22:42
Bitiş Saati
22:49
Remzi Çevik
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ FTR UZMANI İÇİN NEDEN ZOR DEĞİL?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Nurcihan Çiftçi
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-095 TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI ERKEN DÖNEM NÖROMUSKÜLER ELEKTRİKSEL STİMÜLASYON UYGULAMASININ SON DURUM ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
22:46
Bitiş Saati
22:53
Hamide Özge Çizmeci
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-005 KRONİK AĞRILI DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA SANTRAL SENSİTİZASYON: ROMATOİD ARTRİT VE SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRMA
Başlangıç Saati
20:43
Bitiş Saati
20:50
Şirzat Çoğalgil
SÖZLÜ SUNUMLAR
*Moderatör
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
23:00
Canan Çulha
ÇALIŞTAY: İNME HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KONVANSİYONEL EGZERSİZLER VE POZİSYONLAMA
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
15:00
İNME REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Konuşmacı
*Tek Hedef Ambulasyon mu?
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Meltem Dalyan
KANSER REHABİLİTASYONU
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
TRAVMATİK BEYİN HASARI REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Taner Dandinoğlu
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-035 DO VİTAMİN D LEVELS REALLY CORRELATED WİTH DİSEASE SEVERİTY İN COVID-19 PATİENTS?
Başlangıç Saati
21:39
Bitiş Saati
21:46
Hüseyin Demir
KRİSTAL ARTROPATİLER KLİNİK PRATİĞİMİZDE NE KADAR ÖNEMLİ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Sibel Demir Deviren
ÇALIŞTAY: BEL VE BOYUN AĞRILARININ YÖNETİMİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
12:15
Merve Demirci
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-064 EL REHABİLİTASYONUNA ALINAN HASTALARIN İŞE DÖNÜŞ ORANI VE SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ’
Başlangıç Saati
22:28
Bitiş Saati
22:35
Nesrin Demirsoy
Turkey
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
GETAT-4 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-2
Konuşmacı
*Yoga ve Meditasyon Uygulanabilir Yöntemler mi?
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:00
Serpil Demirulus
Turkey
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-069 ANTERİOR BOYUN AĞRILI OLGUDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE LONGUS COLLİ KASINA YÖNELİK TETİK NOKTA ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ
Başlangıç Saati
21:29
Bitiş Saati
21:36
Bahar Dernek
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
Konuşmacı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Demirhan Dıraçoğlu
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Romatolojik Hastalıklarda USG
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
KONGRE AÇILIŞI
Konuşmacı
*TFTR Derneği Olarak Neredeyiz?
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
18:45
GETAT-1 GELİN KAVRAMLARI OTURTALIM!
Konuşmacı
*Bilim Felsefesi: Tamamlayıcı Tıp Nedir? Bir Çerçevesi-Sınırı Var mı?
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:00
RECORDATI UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Stres, Hareketsizlik ve Kas Ağrıları
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
GETAT-2 TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNDE ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:30
ALGOLOJİK GİRİŞİMLERİ KİM, NASIL, NEREDE YAPMALI?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
Banu Dilek
NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA YENİ NE VAR?
Konuşmacı
*Amiyotrofik Lateral Sklerozda Rehabilitasyon Prensipleri
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Uğur Diliçıkık
HER YÖNÜYLE EGZERSİZ
Konuşmacı
*Egzersiz Bağımlılığı Var mıdır? Varsa Tedavi Edilmeli midir?
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:15
Fitnat Dinçer
ÇALIŞTAY: KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA EL TUTULUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
21:30
Fitnat Dinçer
ÇALIŞTAY: KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA EL TUTULUMU
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
21:30
Ümit Dinçer
SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE ZOR KONULAR
Konuşmacı
*Serebral Palside Yürümede Hangi Ortezler Önerilmeli?
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Yunus Emre Doğan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-112 SENTETİK VE BİYOLOJİK DMARD KULLANAN RA HASTALARI’NDA EL-ELBİLEK BULGULARININ ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:22
Nalan Doğan
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-091 SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN FONKSİYONEL DURUM İLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
22:18
Bitiş Saati
22:25
Beril Doğu
ERİŞKİN BOTULİNUM TOKSİNİ KURSU
Konuşmacı
*Amaca Göre Doz Planlama ve Toksin Hazırlama
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:00
UZMANINA DANIŞ: ENGELLİ SÜRÜCÜ VE ASKERİ SAĞLIK KURULU RAPORLAMA
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
Muhsin Doran
Turkey
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-109 KOMPLET SPİNAL KORD YARALANMASINDA ROBOT YARDIMLI YÜRÜME EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
22:39
Bitiş Saati
22:46
İbrahim Gökhan Duman
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-094 DİZ EKLEMİNİ İLGİLENDİREN İKİ FARKLI KIRIKTA DİZ EKLEMİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
22:39
Bitiş Saati
22:46
Selin Duran
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-071 KRONİK BEL AĞRISINDA LOMBER OZON VE LOKAL ANESTEZİK ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:43
Bitiş Saati
21:50
Berrin Durmaz
FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:00
FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU
Konuşmacı
*Geçmişten Günümüze Fizik Tedavi Modaliteleri
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:10
Havva Durmaz
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-058 KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA ESWT ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
21:46
Bitiş Saati
21:53
Nigar Dursun
SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE ZOR KONULAR
Konuşmacı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:30
Memduh Dursun
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Sakroiliak MRG
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
ROMATO-AKADEMİ
Konuşmacı
*Spinal MRG
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:15
Burcu Duyur Çakıt
UZMANINA DANIŞ: LENFÖDEM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Dilara Ekici Zincirci
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-026 DİZ OSTEOARTRİT HASTALARINDA PERİFERİK KANDAKİ İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİNİN FONKSİYON VE AĞRI SKORLARIYLA İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
20:36
Bitiş Saati
20:43
Özlem El
ÇALIŞTAY: ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
21:30
UZMANINA DANIŞ: ÇOCUKLARDA YÜRÜME VARYASYONLARI SORUN MUDUR?
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:30
Muhammet Şahin Elbastı
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-113 FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA PLAZMA NESFATİN-1 DÜZEYİNİN KLİNİK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
20:22
Bitiş Saati
20:29
Ayşegül Ellialtıoğlu
GETAT-4 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-2
Konuşmacı
Başlangıç Saati
19:15
Bitiş Saati
20:00
Evren Er
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-057 KRONİK BEL AĞRISINDA İNTERFERANSİYEL AKIM TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ. RANDOMİZE, ÇİFT KÖR PLASEBO KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
21:39
Bitiş Saati
21:46
Akın Erdal
Turkey
GETAT-3 FARKLI TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİNİN KAS-İSKELET HASTALIKLARINDA KULLANIM MANTIĞI-1
Konuşmacı
*Akupunktur: Kanıtlar Ne Diyor? Akupunktur Kuru İğnelemeden Farklı mı?
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:15
Esra Erdemir
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-045 OBEZİTE HASTALARINDA ORTA VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU AEROBİK EGZERSİZİN ETKİLERİ
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:22
Zeynep Erdoğan İyigün
KANSER REHABİLİTASYONU
Konuşmacı
*Koruyucu Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Sorunlar ve Çözüm Yolları
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:30
Belgin Erhan
Turkey
COVID 19 PANDEMİSİNDE FTR UZMANININ YERİ NE OLDU?
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:30
UZMANINA DANIŞ: VAKALAR EŞLİĞİNDE SPASTİSİTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Selma Eroğlu
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-088 TİLT TEDAVİSİ UYGULANAN NÖROLOJİK REHABİLİTASYON HASTALARINDA ORTOSTATİK HİPOTANSİYON GELİŞİMİNE ANKSİYETENİN ETKİSİ
Başlangıç Saati
21:57
Bitiş Saati
22:04
Yüksel Ersoy
Turkey
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ FTR UZMANI İÇİN NEDEN ZOR DEĞİL?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Uğur Ertem
SÖZLÜ SUNUMLAR
Konuşmacı
*SS-099 SERTRALİN TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ VERTEBRAL KIRIK: BİR OLGU SUNUMU
Başlangıç Saati
21:29
Bitiş Saati
21:36
Nurten Eskiyurt
OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIZ?
Konuşmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Deniz Evcik
Turkey
FİBROMİYALJİ SENDROMU YOKTUR DİYENLERE CEVABIMIZ NE OLACAK?
Konuşmacı
*Fibromiyalji Sendromu İlaçsız Tedavi Edilebilir mi?
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
Sibel Eyigör
Turkey